Working Parties

Energibruk

The Working Party on End-Use Technologies (EUWP)

Fornybar energi

The Working Party on Renewable Energy Technologies (REWP)

Fossile brensler

The Working Party on Fossil Fuels, (WPFF)

Dette området omfatter aktiviteter som går på tvers av de ulike fagsektorer.

For tiden omfatter dette tre Implementing Agreements. Alle disse hører formelt inn under End Use Working Party (EUWP) men det er laget et eget område for å synliggjøre disse aktivitetene bedre.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. september 2023, 15:29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.