Dette området omfatter aktiviteter som går på tvers av de ulike fagsektorer.

For tiden omfatter dette tre Implementing Agreements. Alle disse hører formelt inn under End Use Working Party (EUWP) men det er laget et eget område for å synliggjøre disse aktivitetene bedre.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 15:58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.