IEA

International Energy Agency, IEA, har som formål dels å kunne handle raskt ved eventuelle problemer med tilførselen av olje og dels redusere avhengigheten av olje. Iea.no er en nettside som skal formidle hva de ulike programmene i IEAs teknologinettverk arbeider med og hvem i Norge som deltar i disse programmene og ekspertgruppene.

Vindkraft. Bilde Pexels

Programmene

Det konkrete samarbeidet utgjøres av mer enn 40 særskilte program eller avtaler, såkalte Technology Collaboration Programs (TCP). Som en støtte til teknologisamarbeidet, er det etablert fire arbeidsgrupper, såkalte Working Parties.

Dette området omfatter aktiviteter som går på tvers av de ulike fagsektorer.

For tiden omfatter dette tre Implementing Agreements. Alle disse hører formelt inn under End Use Working Party (EUWP) men det er laget et eget område for å synliggjøre disse aktivitetene bedre.

Oversikt over IEA analyser

Til IEA analyser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. juli 2024, kl. 22.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.