IEA

IEA Norge formidler hva de ulike programmene i IEAs teknologinettverk arbeider med og hvem i Norge som deltar i disse programmene og ekspertgruppene. Den totale innsatsen i programmene Technology Collaboration Programs (TCP) involverer over 40 land, flere hundre delegater i programmenes styringskomiteer og tusenvis av eksperter som tilsammen omsetter for flere hundre millioner kroner årlig.

Årsrapport norsk IEA-virksomhet

Årsrapport 2019

Oversikt over IEA analyser

Til IEA analyser

Partnere

Norges forskningsråd og Enova har hovedansvaret for den norske deltakelsen i IEAs teknologinettverk.

Norges forskningsråd

Idékraft verden trenger.

2

ENOVA

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet.

3

Norges Vassdrags- og energidirektoratet

NVE har ansvar for å forvalte vass- og energiressursane til landet.

4

Oljedirektoratet

Oljedirektoratet er et statlig fagdirektorat og forvaltingsorgan som ble opprettet i 1972.

5

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 16:05 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.