IEA

IEA Norge formidler hva de ulike programmene i IEAs teknologinettverk arbeider med og hvem i Norge som deltar i disse programmene og ekspertgruppene. Den totale innsatsen i programmene Technology Collaboration Programs (TCP) involverer over 40 land, flere hundre delegater i programmenes styringskomiteer og tusenvis av eksperter som tilsammen omsetter for flere hundre millioner kroner årlig.

Årsrapport norsk IEA-virksomhet

Årsrapport 2019

Oversikt over IEA analyser

Til IEA analyser

Partnere

Norges forskningsråd og Enova har hovedansvaret for den norske deltakelsen i IEAs teknologinettverk.

Norges forskningsråd

Idékraft verden trenger.

ENOVA

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet.

Norges Vassdrags- og energidirektoratet

NVE har ansvar for å forvalte vass- og energiressursane til landet.

Oljedirektoratet

Oljedirektoratet er et statlig fagdirektorat og forvaltingsorgan som ble opprettet i 1972.

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mars 2023, 14.36 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.