Logo

Organisering av IEA

IEA ble grunnlagt i 1974 som et samarbeid mellom OECD-landene for raskt og effektivt kunne håndtere og redusere sin avhengighet av olje. IEA har idag 30 land som medlemmer og 8 assosierte land. Medlemmenes energiministerier møtes hvert annet år, og beslutter organisasjonens fremtidige prioriteringer.

IEA-samarbeidet styres av Governing board, komitéer og arbeidsgrupper (se figur nedenfor). Det er etablert et sekretariat i Paris. Sekretariatet produserer en rekke analyser, og arrangerer/samordner konferenser.

En viktig del av IEA-samarbeidet retter seg mot forskning og teknologiutvikling gjennom selvstendige program, såkalte "Technology Collaboration Programs (TCP)". Norge deltar i flere av disse programmene. Den norske deltagelsen er beskrevet her.

IEA Organization

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juni 2024, kl. 05.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.