Logo

Organisering av IEA

IEA ble grunnlagt i 1974 som et samarbeid mellom OECD-landene for raskt og effektivt kunne håndtere og redusere sin avhengighet av olje. IEA har idag 30 land som medlemmer og 8 assosierte land. Medlemmenes energiministerier møtes hvert annet år, og beslutter organisasjonens fremtidige prioriteringer.

IEA-samarbeidet styres av Governing board, komitéer og arbeidsgrupper (se figur nedenfor). Det er etablert et sekretariat i Paris. Sekretariatet produserer en rekke analyser, og arrangerer/samordner konferenser.

En viktig del av IEA-samarbeidet retter seg mot forskning og teknologiutvikling gjennom selvstendige program, såkalte "Technology Collaboration Programs (TCP)". Norge deltar i flere av disse programmene. Den norske deltagelsen er beskrevet her.

IEA Organization

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 15:58 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.