IEA koordinering

Det er etablert en koordineringsgruppe skal følge opp den norske deltagelsen i IEAs teknologinettverk.

Koordinering av IEA-teknologisamarbeidet i Norge

Forventninger til norske delegater

Det er utarbeidet et sett med forventninger for norske IEA-delegater.

Delegatsamlinger

Hvert annet år arrangeres det en samling for delegater til CERT, WP og ExCo. Nedenfor finnes linker til presentasjoner og annet fra tidligere samlinger.