IEA koordinering

Det er etablert en koordineringsgruppe skal følge opp den norske deltagelsen i IEAs teknologinettverk.

Forventninger til norske delegater

Det er utarbeidet et sett med forventninger for norske IEA-delegater.

Delegatsamlinger

Hvert annet år arrangeres det en samling for delegater til CERT, WP og ExCo. Nedenfor finnes linker til presentasjoner og annet fra tidligere samlinger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 14:49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.