Delegatsamling 2018

Delegatsamlingen ble holdt hos Forskningsrådet på Lysaker tirsdag 23.01.2018.

Formål: 

Utveksle erfaringer vedrørende organisering og styring av arbeidet i de ulike IAs; hvordan foregår arbeidet i de ulike programmene. Forventninger fra norske myndigheter.

 

Program

Deltakerliste


Presentasjoner fra samlingen kan lastes ned i pdf-format:
 

Informasjon fra myndigheter – krav til delegater, finansiering, prioriteringer

 • OED v/Torgeir Knutsen (pdf)
 • Forskningsrådet v/Trygve Riis (pdf)
 • Enova v/Anne M. Kristiansen (pdf)
 • NVE v/Torodd Jensen (pdf)

Informasjon fra/om IEA Secretariat

Simone Landolina, Director International Partnerships and Initiatives team, IEA Paris:

·        Brief overview of the IEA Medium-Term Strategy for Research and Technology 2018-2022

·        Overview of global participation in TCPs

·        Outcomes of the TCP Universal Meeting October 9, 2017 and next steps towards the implementation of an Action Plan for TCP Enhancement

o   Discussion on ways to enhance strategic collaboration with the IEA secretariat and how the IEA can further support TCP communication efforts

·        Energy Technology Perspectives 2017

·        IEA Technology Roadmap Programme – further plans  

(pdf)

Paulo Frankl, Director Renewable Energy Division, IEA Paris: (pdf)

 • Latest news from the RE Division
 • Medium Term Renewable Energy Market Report
 • Methods for modelling RE including calculation of primary energy
  • Discussion on RE modelling and calculation (word)
  • Invited: Erik Sauar, Cenate (pdf)

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2022, 12.41 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.