Kontaktpunkt mot OECD

Norges faste delegasjon til OECD og UNESCO har som hovedoppgave å fremme Norges syn og ivareta daglig kontakt mellom Norge og OECD samt å fungere som bindeledd mellom norske myndigheter og OECDs øvrige medlemsland og sekretariat.

Videre har delegasjonen ansvar for arbeid i utvalgte komiteer.
 
IEA, som inngår i OECD-familien, dekkes også fra OECD-delegasjonen. Ved delegasjonen er det en representant som særlig dekker IEA-spørsmål.

Ambassadøren er representant i IEAs styre.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 06:08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.