Evaluering av Enova sin deltakelse i IEA; rapport fra PWC November 2012


Årsrapport norsk IEA-virksomhet:

2018 / 2017 / 2016 / 20152014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009  / 2008 /2007   / 2006 / 20052004 / 2003

Årsrapporter fra hvert enkelt program ligger på de respektives programsider.

Link til IEA analyser finner du her https://www.iea.org/analysis