Informasjon

IEA Norge (www.iea.no) er en portal som skal formidle hva de ulike programmene i IEAs teknologinettverk arbeider med og hvem i Norge som deltar i disse programmene og ekspertgruppene.

Den totale innsatsen i programmene (Technology Agreements) involverer over 40 land, flere hundre delegater i programmenes styringskomiteer og tusenvis av eksperter som tilsammen omsetter for flere hundre millioner kroner årlig.

Innenfor sine respektive fagområder er IEA-aktivitetene velkjente og blir mye benyttet. I de senere år har aktivitene ofte blitt mer integrert mellom programområdene og mange interessenter med annet ståsted enn energi, f.eks. miljø og utviklingsspørsmål, har blitt involvert. Det finnes derfor utviklingsmuligheter gjennom å ta del i et rikt materiale og få tilgang til den store ekspertisen som IEA involverer.

Denne portalen er laget for å gi norske interessenter bedre tilgang på resultater og kontaktnett, og dermed et virkemiddel for å redusere kostnader og skape forretningsmuligheter.

Portalen skal gi veiledning til steder der informasjon og rapporter finnes, men ikke duplisere slik informasjon. Portalen er laget på norsk for at man lett skal få tilgang til grunnleggende informasjon og få en enkel oversikt over IEAs virksomhet innen teknologi.

For å bruke IEA navnet i sin helhet eller som akronym i en publikasjon, brosjyre, på en IA nettside eller liknende må man benytte en ansvarsfraskrivelse. Denne sier følgende:
[Fullt navn på IAet] [IA akronym] opererer innenfor et rammeverk satt av International Energy Agency (IEA). Meninger, resultater og publikasjoner fra [IA akronym] representerer nødvenigvis ikke meningene eller de politiske retningslinjene til IEA sekretariatet eller til de individuelle medlemslandene.

Norges forskningsråd og Enova har hovedansvaret for den norske deltakelsen i IEAs teknologinettverk.
For mer informasjon om portalen, kontakt avdelingsleder i Asplan Viak AS - KanEnergi, Fritjof Salvesen, som gjerne tar imot synspunkter på innhold og utforming.

Partnere
Siste nytt RSS Abonner på nyheter

Retningslinjer for bruk av IEA navnet

Man må benytte en ansvarsfraskrivelse når IEA navnet blir benyttet.

Nytt program!

Norge ved Olje- og energidepartementet og Nederland ved sitt Økonomidepartement tok initiativ til etableringen av en bred samarbeidsavtale om forskning og teknologiutvikling i petroleumssektoren. Dette samarbeidet er nå nedfelt i en Implementing Agreement on Gas & Oil Technologies (IA – GOT).

World Energy Outlook 2013 (lanseres 12 November 2013)

Wold Energy Outlook 2013 presenterer en full oppdatering av energiprojeksjoner frem mot 2035 og innsikt i hva de betyr for energisikkerhet, klimaendringer, økonomisk utvikling og universal tilgang på moderne energitjenester.