Logo

Om IEA Norge

Iea.no er en nettside som skal formidle hva de ulike programmene i IEAs teknologinettverk arbeider med og hvem i Norge som deltar i disse programmene og ekspertgruppene.

Det er etablert en koordineringsgruppe skal følge opp den norske deltagelsen i IEAs teknologinettverk. Det er utarbeidet et sett med forventninger for norske IEA-delegater. Hvert annet år arrangeres det en samling for delegater til CERT, WP og ExCo. 

International Energy Agency, IEA

IEA, ble grunnlagt i 1974 som et samarbeid mellom OECD-landene for raskt og effektivt kunne håndtere og redusere sin avhengighet av olje.

For å kunne handle raskt har man gjort avtaler om oljelagring, om raskt å kunne redusere forbruket og om å ta et felles ansvar for forsyningen. For å redusere oljeavhengigheten samarbeider man om utvikling og anvendelse av alternativ energi teknologi – renere og mer effektiv.

IEA har idag 30 land som medlemmer og 8 assosierte land. IEA-samarbeidet styres av Governing board, komitéer og arbeidsgrupper (se figur nedenfor). Det er etablert et sekretariat i Paris. Sekretariatet produserer en rekke rapporter og analyser, og arrangerer/samordner konferanser. Medlemmenes energiministerier møtes hvert annet år, og beslutter organisasjonens fremtidige prioriteringer.

Hva er iea.no for?

Disse nettsidene er laget for å gi norske interessenter bedre tilgang på resultater og kontaktnett, og er dermed et virkemiddel for å redusere kostnader og skape forretningsmuligheter.

Nettsidene skal gi veiledning til steder der informasjon og rapporter finnes, men ikke duplisere slik informasjon. Nettsiden er laget på norsk for at man lett skal få tilgang til grunnleggende informasjon og få en enkel oversikt over IEAs virksomhet innen teknologi.

For å bruke IEA navnet i sin helhet eller som akronym i en publikasjon, brosjyre, på en TCP nettside eller liknende må man benytte en ansvarsfraskrivelse.

Denne sier følgende:

"[Fullt navn på TCPet] [TCP akronym] opererer innenfor et rammeverk satt av International Energy Agency (IEA). Meninger, resultater og publikasjoner fra [TCP akronym] representerer nødvendigvis ikke meningene eller de politiske retningslinjene til IEA sekretariatet eller til de individuelle medlemslandene."

Norske delegater i IEA

Norges forskningsråd og Enova har hovedansvaret for den norske deltakelsen i IEAs teknologinettverk.

Norge er representert i styret til IEA og i flere av de ulike komiteene og arbeidsgruppene. Se oversikt over de norske representantene her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. juli 2024, kl. 21.09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.