Implementing Agreements:

Omfatter aktiviteter som går på tvers av de ulike fagsektorer. For tiden omfatter dette tre Implementing Agreements.

Climate Technology Initiative (CTI)

Oppgaven til CTI er å samle deltagerlandene for å fremme internasjonalt samarbeid for å oppnå raskere utvikling og spredning av klimavennlig og miljøvennlige teknologier og praksis.

Energy Technology Data Exchange (ETDE)

Norge meldte seg ut av dette programmet i desember 2012.

Energy Technology Systems Analysis Program (ETSAP)

ETSAP fungerer som et konsortium som aktivt samarbeider for å etablere, vedlikeholde og videreutvikle verktøy og modeller for energisystemanalyse.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. september 2023, 13:40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.