Implementing Agreements:

Omfatter aktiviteter som går på tvers av de ulike fagsektorer. For tiden omfatter dette tre Implementing Agreements.