Implementing Agreements:

Omfatter aktiviteter som går på tvers av de ulike fagsektorer. For tiden omfatter dette tre Implementing Agreements.

Climate Technology Initiative (CTI)

Oppgaven til CTI er å samle deltagerlandene for å fremme internasjonalt samarbeid for å oppnå raskere utvikling og spredning av klimavennlig og miljøvennlige teknologier og praksis.

Energy Technology Data Exchange (ETDE)

Norge meldte seg ut av dette programmet i desember 2012.

Energy Technology Systems Analysis Program (ETSAP)

ETSAP fungerer som et konsortium som aktivt samarbeider for å etablere, vedlikeholde og videreutvikle verktøy og modeller for energisystemanalyse.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mars 2023, 13.16 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.