Dette området omfatter aktiviteter som går på tvers av de ulike fagsektorer. For tiden omfatter dette tre Implementing Agreements som vist til venstre. Alle disse hører formelt inn under End Use Working Party (EUWP) men det er laget et eget område for å synliggjøre disse aktivitetene bedre.