Denne TCP-en ble lagt ned i 2017.
Programmets hjemmeside:http://www.iea-retd.org/
Årsrapport: 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 + vedlegg, 2014, 2015
 
Medlemmer av RETD er land som ønsker å oppmuntre til internasjonal utbredelse av fornybar energi gjennom en bedre energipolitikk. RETD programmet er et resultat av en internasjonal konferanse for fornybar energi som ble avholdt i Tyskland i juni 2004.

Ti land har til nå signert RETD Technology Collaboration Program. Disse er Canada, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Japan, Nederland, Norge og England.

Mens andre deler av IEA gjennomfører prosjekter om fornybar energi med fokus på spesifikke teknologier, er RETD crosscutting fra et teknologisk synspunkt, og har til hensikt å utfylle disse.
 
Les mer om RETD programmet her.


 

Mål

RETD har som målsetning å jobbe for en betydelig økning i bruk av fornybar energiteknologi i sine medlemsland.

For å nå denne ambisjonen skal RETD:

 • Forbedre samarbeidet mellom de deltakende landene med hensyn på anvendelser av fornybar energiteknologi.
 • Iverksette prosjekter som oppfordrer til anvendelse av fornybar energiteknologi ved samarbeid mellom offentlige og private aktører.
 • Informere og tilrettelegge løpende dialog internasjonalt og generell bevisstgjøring om fornybar energi.

 

Pågående aktiviteter i RETD

 

 • Offshore renewable energy (ADORET)
 • Economic and industrial development (EMPLOY)
 • Renewables in transport (RETRANS)
 • RE heating and cooling (IREHC)
 • Better use of biomass for energy (BUBE)
 • RE in global energy Scenarios

Worshops og Round table discussions:

 • Workshop Paris mars 2011: Renewable Energy from Analysis to Action , arrangert av REWP, RETD
 • Joint side event of IEA RETD and the PD forum: Linking Renewable Energy (RE) Promotion Policies with International Carbon Trade, 16 June 2011, Bonn
 • Joint IRENA-RETD workshop: Recent energy sector developments and their impact on renewable energy prospects, 29 June 2011, Bonn
 • RETD Roundtable Discussion Berlin, 10 November 2011: Action Now! Renewable energy deployment under the current economic situation: realistic actions for the short run
 • Round table discussion at the International Herald Tribunes Global Clean Energy Forum, 26/27 October 2011, Barcelona

Rapporter

 • RE-BIZZ - Forretningsmodeller for fremming av fornybar energi og energiefffektivisering
 • RISK - Risiko i fornybar energi prosjekter
 • ADORET - Kartlegging av Offshore energi (kostnader, risiko, finansieringsmodeller, teknologi, potensialer, m.m.)
 • FINANCE-RE - Finansieringsmodeller
 • LINK - Samspillet mellom virkemiddelbruk for fremming av fornybar energi i samspill med karbonmarkedet
 • SCENARIO 4 - Modellering av RETDs eget fornybar energi scenario med 400 ppm som tak for CO2-nivået
 • COSTs OF INACTION - Kostnaden ved klimaendring og avhengighet av fossilt energi
 • RETRANS2 Regions - Samspillsmuligheter mellom transport og forsyning av fornybar elektrisitet

Sammendrag av rapportene kan du lese her.

Les rapporten: "Renewable Energy Technology Deployment (RETD)- "Barriers, Challenges and Opportunities" (Mai 2006) (pdf)

I biblioteket på hjemmesiden til programmet finnes publikasjoner, årsrapporter og nyhetsbrev i tillegg til utfyllende programbeskrivelse og kontraktsinfo.