Rapporten "Projected costs of Generating Electricity - 2010 Edition" presenterer de nyeste tilgjengelige data for et bredt spekter av brensler og teknologier og kan bestilles på IEAs Online Bookshop.