Programmets hjemmeside: www.iea-pvps.org

Norsk ExCo-representant: Trond Inge Westgaard, Forskningsrådet.

Årsrapport: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,  2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018

PVPS er en avtale innenfor IEA som ble etablert i 1993. Siden oppstart har deltagerne utført en rekke prosjekter innen anvendt solcelleteknologi.

Pr 2008 er 12 oppgaver, eller "tasks", etablert innen PVPS programmet.

Oppgaven til IEA PVPS er å forsterke internasjonalt samarbeid for å fremme utvikling, anvendelse og spredning av solceller som en betydelig og fornybar energikilde. Programmet tar sikte på å realisere denne visjonen gjennom oppnåelse av fire delmål knyttet til pålitelige anvendelser av solceller i kraftsystemet. Målgruppen består av regjeringer, energiprodusenter, leverandører av energiløsninger og andre offentlige og private brukere.

Disse delmålene er:

  1. Å stimulere til aktiviteter som vil føre til en kostnadsreduksjon for solcellesystemer.
  2. Å øke bevisstheten om solcellesystemets potensial og verdi for kraftsystemet, og dermed gi råd til beslutningstakere fra regjering, energiprodusenter og internasjonale organisasjoner.
  3. Å jobbe for å fjerne tekniske og ikke-tekniske barrierer som finnes for solcellesystemer for nye anvendelser i OECD-landene.
  4. Å styrke samarbeidet med land utenfor OECD, og sette fokus på tekniske og ikke-tekniske aspekt ved anvendelse av solcellesystemer i disse landene.

Mer detaljert informasjon om PVPS programmet finnes i årsberetningene.  


Task  1. Exchange and dissemination of information on photovoltaic power systems
(OA: Australia)
KanEnergi v/ deltar i dette prosjektet.
Rapporter for Norge:2008, 2009,
2010, 2011
 

Task 2. Performance, Reliability and Analysis of Photovoltaic Systems
(OA: Tyskland)

Ingen norsk deltakelse.
www.iea-pvps-task2.org

Task 8. Very large scale photovoltaic power generation systems in remote areas
(OA: Japan)

Ingen norsk deltakelse.

Task 9. Photovoltaic services for developing countries
(OA: England)

Ingen norsk deltakelse.

Task 10. Urban-scale grid-connected PV applications
(OA: USA)

SINTEF Bygg og arkitektur v/ deltar i dette prosjektet.
www.iea-pvps-task10.org

Task 10

Task 11: PV hybrid systems within mini-grids
(OA: Canada)

SWECO Grøner v/ deltar i dette prosjektet.
www.iea-pvps-task11.org

Task 11

Task 12: PV environmental health and sefety
(OA: Canada)

Elkem Solar v/Ronny Glöckner deltar i dette prosjektet.

 www.iea-pvps-task12.org

Task 12

Referat fra ExCo-møter: