Norge er utmeldt i 2018.

Programmets hjemmeside: https://www.ocean-energy-systems.org/ 
Årsrapporter: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018
Internasjonal årsrapport: 2009
Nyhetsbrev:
DRAFT Juni 2018

Referater fra de siste møtene i ExCo kan lastes ned her:

14.-15. juni 2018, Cherbourg, Frankrike (agenda
9.-11.mai 2016 
12.-13. mai 2015, Kassel, Tyskland (agenda)


Ocean Energy SystemsTechnology Collaboration Program ble etablert i 2001. Behovet for teknologisamarbeid fremkom som et resultat av økt aktivitet i utviklingen av teknologi for nyttegjøring av bølge- og tidevannsenergi på siste del av 1990-tallet. Utviklingen skjedde først og fremst i Danmark, Portugal og Storbritannia, som senere ble de tre første medlemslandene i dette programmet.

Programmet opererer i 5-års-perioder, og er nå inne i sin tredje periode.