Avtalen skal legge grunnlag for styrket samarbeid om FoU i petroleumsnæringen, representert ved oljeselskaper, leverandørbedrifter og forskningsinstitutter. GOT er fortsatt i en oppstartsfase. Siktemålet er å etablere en ny global møteplass som kan gi økt informasjon om og vektlegging av petroleumsforskning internasjonalt. Det er i dag et stort behov for å dele informasjon og erfaringer knyttet til en kostnadseffektiv, sikker og bærekraftig utnyttelse av verdens olje- og gassressurser.

Ytterligere informasjon om programmet finner du her.