Nyhetsarkiv

Miljømessige effekter fra havenergi

21 Oktober 2016
En ny rapport oppsummerer status for forskning rundt påvirkning og effekter fra fornybar havenergi på det marine miljøet, dyra som lever der, og habitata som de trenger.

Nye kraftverk fortsatt ikke på sporet av globale klimamål

21 Oktober 2016
De neste tiårene vil planetens energiutfordring være å løse hvordan hundrevis av millioner av mennesker kan få tilgang til elektrisitet samtidig møte klimamål. Gjennomsnittlig utslipp fra verdens kraftproduksjon i dag er ca. 500 kgCO2/MWh. Ny kraftproduksjon i 2015 var 420 kgCO2/MWh, nødvendig med et gjennomsnitt på 100 kg CO2/MWh fra 2030.

Nyhetsbrev fra VP-programmet

21 Oktober 2016
Det siste nyhetsbrevet fra IEA Heat Pump Centre omhandler kuldemedier.

Årsrapporter for 2015 er lagt ut

28 Juni 2016
En sammendragsrapport for den norske IEA-aktiviteten i 2015 er lagt under IEA Norge/Rapporter. For de enkelte fagrapporter gå til det aktuelle fagområdet (TCP).

Delegatsamling 2016

25 Februar 2016
Referat, deltakerliste, hilsen fra lederen i CERT og alle presentasjonene ligger tilgjengelige på nettet.

Delegatsamling 2016

14 Oktober 2015
Det blir arrangert en ny delegatsamling for norske representanter til ExCo, WP, CERT, SGD, SLT og SOM hos Forskningsrådet torsdag 4.februar kl.09:00 – 15:00. Mer informasjon kommer.

Årsrapporter for 2014

03 Juli 2015
Sammendragsrapporten for 2014 er nå tilgjengelig under IEA Norge/Rapporter. For de enkelte fagrapporter gå til det aktuelle fagområdet (IA).

Årsrapporter 2013 er lagt ut

26 Februar 2015
Årsrapporter for 2013 er nå tilgjengelig på IEA Norge sin nettside. Gå til enkelte grupper og programmer for å finne linken til årsrapport.

IEA Energy Atlas

26 Februar 2015
Utforsk verden på en ny måte med IEA Energy Atlas. Interaktive kart over Energy Atlas inneholder mye data, fra oljeforbruket til CO2-utslipp, for hele verden og 138 land.

Oil Market Report

26 Februar 2015
Oil Market Report for mars 2015 vil bli utgitt på den 13. mars 2015 kl. 10.00.

Ny rapport: Key World Energy Statistics 2014

26 Februar 2015
“Key World Energy Statistics 2014” er nå tilgjengelig og kan lastes ned gratis på IEA sin nettside. Den har viktige data på hvordan energi produseres, transformeres og forbrukes.

Ny rapport: World Energy Outlook 2014

26 Februar 2015
«World Energy Outlook 2014» ble utgitt på den 12. november 2014.

Ny rapport: World Energy Investment Outlook – special report

26 Februar 2015
“World Energy Investment Outlook – special report” ble utgitt på den 3. juni 2014 og er nå tilgjengelig gratis på nett.

Retningslinjer for bruk av IEA navnet

11 April 2014
Man må benytte en ansvarsfraskrivelse når IEA navnet blir benyttet.

Nytt program!

06 Desember 2013
Norge ved Olje- og energidepartementet og Nederland ved sitt Økonomidepartement tok initiativ til etableringen av en bred samarbeidsavtale om forskning og teknologiutvikling i petroleumssektoren. Dette samarbeidet er nå nedfelt i en Implementing Agreement on Gas & Oil Technologies (IA – GOT).

World Energy Outlook 2013 (lanseres 12 November 2013)

19 September 2013
Wold Energy Outlook 2013 presenterer en full oppdatering av energiprojeksjoner frem mot 2035 og innsikt i hva de betyr for energisikkerhet, klimaendringer, økonomisk utvikling og universal tilgang på moderne energitjenester.

Nye IEA publikasjoner tilgjengelige

19 September 2013
IEAs årlige statistiske publikasjoner på de viktigste energikildene er tilgjengelige på Online Bookshop

Recent developments and activities in Norway 2009

21 August 2013
Årets oppsummering i "RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY - Recent developments and activities in Norway" er nå tilgjengelig. Den tar for seg perioden september 2009 – august 2010.

IEA nyhetsbrev nr 42/mai 2010

21 August 2013
Siste nyhetsbrev fra IEA er tilgjengelig her

Oppdatert norsk IEA-årsrapport 2009

21 August 2013
IEA-årsrapporten for 2009 har blitt oppdatert og gjort noe mer fyldig. Følg linken for å lese den.

Energiteknologiperspektiver

21 August 2013
IEA har nylig utgitt en ny, spenennde rapport om deres energiteknologiperspektiver.

Nytt nyhetsbrev fra IEA Solar Heating and Cooling

12 Desember 2006
::Innholder bl.a. et markedsoverblikk for solenergi applikasjoner. Ny teknologi og nye løsninger pressentreres også.::

Ny rapport: “Energy Technology Perspectives - Scenarios & Strategies to 2050”

01 Desember 2006
:: Hvor mye kan teknologi bidra til å sikre tilgangen på god og prismessig gunstig energi? Hvor mye kan de bidra til lavere CO2 utslipp? Hvilke teknologier ser lovende ut og hvor lang tid kan det ta? ::

Ny rapport: “World energy outlook 2006”

01 Desember 2006
:: Her beskrives to scenarioer for energi i framtiden. Én - under- investert, sårbar og skitten eller - to - ren, smart og konkurransedyktig. ::

Ny rapport: PVPS Trendrapport 2005

21 September 2006
Rapport som beskriver trendene innenfor solcellebransjen i bl.a Norge fra 1992 til 2005 er klar

Seminar om IEA PVPS

21 September 2006
Norges forskningsråd inviterer til seminar om IEA PVPS-programmet og norske aktiviteter knyttet til det.

Ny implementing agreement - RETD

15 September 2006
Programmet arbeider for økt anvendelse av fornybar energi.

Nytt nyhetsbrev fra IEA Heat Pump Centre

31 August 2006
Omhandler temaet ”Nye regelverk og direktiver –hvordan vil de påvirke varmepumpeteknologier?”

Nytt nyhetsbrev fra IEA Bioenergy

31 August 2006
Denne utgivelsen dekker blant annet IEA Bioenergy’s joint workshop mellom task 38 og task40, som ble holdt i Trondheim i april.

Forretningsmuligheter i bærekraftige hus

31 August 2006
IEA har gitt ut en markedsføringsguide for bærekraftige bygninger basert på 18 suksesshistorier i ti land. SINTEF og NTNU vil bruke den i markedsføringen av SMARTBYGG.

Årsrapporter er nå lagt ut

22 August 2006
Årsrapporter for hele den norske IEA-virksomheten samt for det enkelte program er nå lagt ut.