På et møte i styringskomiteen for IEA Solar Heating and Cooling  Program i desember 2005, ble Fritjof Salvesen i KanEnergi AS tildelt prosjektlederrollen (Operating Agent) for det nye prosjektet ”Advanced Housing Renovation by Solar & Conservation”. Prosjektet skal bidra til å øke bruken av mer energieffektive løsninger i tilknytning til rehabilitering av boliger. 

Prosjektet starter opp våren 2006 og vil pågå frem til 31.desember 2009. 
Det regnes med deltakelse fra omlag 10 land i prosjektet. 

www.iea-shc.org

I tilknytning til IEA- prosjektet, etableres det også et stort prosjekt i Norge  med Husbanken som prosjektansvarlig og med deltakelse fra Forskningsrådet, Enova, SINTEF og omlag 15 sentrale bedrifter og organisasjoner innen byggsektoren.