Programmets hjemmeside: http://www.iea.org/techno/iaresults.asp?id_ia=29

 

Norge meldte seg ut av dette programmet i 2014

 

Årsrapport: 2006

 

Programmet skal fremme utveksling av informasjon mellom forskere i medlemslandene for å forbedre effektiviteten av flerfase systemer om energiutnyttelse og redusere utslipp.

 

Målet er å forbedre forståelsen av de grunnleggende atferder og egenskaper av flerfase gjennom teoretiske studier og eksperimentering for å utvikle bedre instrumenter for innsamling av grunnleggende informasjon om flerfase, og gi deltakerne tilgang til avanserte forsknings apparater og instrumentering som ellers ikke er lett tilgjengelig i sitt eget medlemslands forskningsprogrammer.