Programmets hjemmeside: ISGAN

ExCo-representant: Hans Terje Ylvisåker, BKK Nett.

Vararepresentant: Grethe Håkonsen Coldevin, Norwegian Smartgrid Centre
Årsrapport: 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2017,
2018

Referat ExCo møte: April 2019, Oktober 2019

ENARD (Electricity Network Analysis Research and Development) ble etablert i juli 2006 ble utviklet som en autoritativ og upartisk internasjonal kilde til informasjon, data og råd.

ENARD ble avsluttet i 2012 og arbeidet videreføres i det nye programmet "International Smart Grid Action Network (ISGAN)"

ISGAN jobber for å fremme et smartere elektrisk system. Det er først og fremst et offentlig sektor samarbeid, som skal resultere i underlag for myndighetenes policy vedrørende et smartere nett. ISGAN er unikt i IEA sammenheng ved at det også er definert som et initiativ under Clean Energy Minesterial (CEM): http://www.cleanenergyministerial.org/

ISGAN tar mål av seg å være en strategisk plattform for å øke myndighetene i de ulike land sin oppmerksomhet mot mulige aksjoner og nye teknologier som kan implementeres og dermed bidra til å øke utviklingstakten mot en smartere og mer bærekraftig elektrisk infrastruktur.