Rapporter utgitt av IEA i 2006 og utvalgte publikasjoner fra 2007 er nå tilgjengelige for gratis nedlasting her.