Det er etablert en koordineringsgruppe skal følge opp den norske deltagelsen i IEAs teknologinettverk. Les mer om dette her.
 
 
Forventninger til norske delegater
Det er utarbeidet et sett med forventninger for norske IEA-delegater, mer info her.
 
 
Delegatsamlinger
Hvert annet år arrangeres det en samling for delegater til CERT, WP og ExCo. Nedenfor finnes linker til presentasjoner og annet fra tidligere samlinger.