Programmets hjemmeside: http://www.ieahydro.org
Norsk ExCo-representant: Fredrik Arnesen, NVE.
Vara: 

Årsrapport: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018


Avtalen
Hydropower ITechnology Collaboration Program er en gruppe bestående av IEAs medlemsland som har en felles interesse i å fremme vannkraft over hele verden. Land som ikke er medlemmer av IEA kan også delta. Myndighetene i medlemslandet kan enten delta selv, eller utpeke en annen organisasjon i sitt land til å representere dem på Executive Committee.

 

Visjonen
Visjonen til Hydropower Technology Collaboration Program er å fremme utviklingen av ny vannkraft og modernisering av eksisterende vannkraft gjennom anerkjennelse av vannkraft som en veletablert og sosialt ønskelig energiteknologi.

Målet
Målsetningen er å fremme bærekraftig bruk av vannressurser for utvikling og forvaltning av vannkraft gjennom bevisstgjøring, kompetanseutvikling og støtte.

 


Norsk deltakelse i følgende prosjekter:

Annex II: "Small-Scale Hydropower". Norsk representant: Torodd Jensen, NVE. Webside
Fordeler ved helautomatiske vannkraftinstallasjoner og reduksjon i kostnadene i industrien har gjort småskala vannkraft stadig mer attraktivt.

Annex X: "Integration of Wind into Hydropower Systems". Webside.

Annex XII: "Hydropower and the Environment". Norsk representant: Karin Seelos, Statkraft.