Programmets hjemmeside:http://www.ieahia.org
Norsk ExCo-representant: Øystein Ulleberg, IFE.
Vara: Andreas Bratland, Forskningsrådet
 
Årsrapport: 2005, 2006, 2007, 20082009, 20112012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018

Hydrogen Technology Collaboration Program, HIA, har eksistert i over 30 år og har en unik stilling i forhold til gjennomføringen av koordinert forskning, utvikling og demonstrasjonsaktiviteter i global målestokk.
 
Gjennom dannelse og gjennomføring av 27 "tasker" har HIA dekket et bredt spekter av FoU og analyse innenfor hydrogenområdet. Med over 30 år operativ historie, 22 medlemmer inkludert EU og høy grad av måloppnåelse over årene, er HIA den fremste globale aktøren for teknologisk ekspertise innen forskning og utvikling på hydrogenteknologi.

 

 
HIAs Visjon:

 

HIA ser for seg et fremtidig hydrogenbasert energisystem som ved bruk av fornybar energiforsyning kan spille en nøkkelrolle i alle sektorer i den globale økonomien.
 

HIAs Mål:
Å akselerere bruken av hydrogen.
 

HIAs Strategi:
Å legge til rette for, koordinere og videreføre innovative forsknings-, utviklings- og demonstrasjonsaktiviteter gjennom internasjonalt samarbeid og informasjonsutveksling.
 

Medlemsland:
Australia, Brasil, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Japan, Italia, Island, Korea, Litauen, Nederland, New Zealand, Norge, Spania, Sverige, Sveits, Storbritania, Tyrkia, Tyskland, USA og EU Kommisjonen.

Referater fra de siste møtene i ExCo kan lastes ned her:

- Sydney - Oktober 2015

- Petten - Februar 2015

- Aarau - desember 2013
 

Norge deltar i følgende "tasks":

 • Task 19: Hydrogen Safety webside- Kjell Eriksson, Veritas
 • Task 21: BioHydrogen Kari Skjaanes, Niva
 • Task 22: Storage webside- Operative agent: Bjørn Hauback, IFE
 • Task 23: Small-scale reformers- Operative agent: Ingrid Schjølberg, SINTEF
 • Task 24: Wind-Hydrogen Integration webside- Torgeir Nakken, Statoil
 • Task 27: Near-market routes to hydrogen by co-utilisation of biomass as a renawable energy source with fossil fuels -Arnstein Norheim, IFE
 • Task 29 Distributed and Community Hydrogen ønsker norsk deltagelse. Denne tasken er i oppstartsfasen og på utkikk etter nye deltagere, spesielt er det ønske om deltagelse fra norsk industri. I task 29 skal gruppen studere økonomiske, sosiale, tekniske, og andre relevante aspekter for distribuert hydrogen. Formålet er definert som:

To progress the optimisation and replication of “green” hydrogen within distributed and community energy systems. This will be through identifying situations where the use of hydrogen is appropriate and assess the technical, environmental, economic and social benefits of such systems. Analysis will include:
 

 • Cost benefit analysis,
 • Business case and market research
 • Identification of technical benefits and gaps
 • Materials for education and awareness raising
   

Material for planners and regulatory authorities to help them facilitate incorporating hydrogen systems within energy networks.

This should form part of the foundations for commercialisation efforts and favour new job opportunities. The Task will focus on H2 applications in energy Communities and distributed systems mostly involving stationary applications but also looking at potential benefits for transportation. As energy community it is intended a group of interacting people living in a common location featuring shared geographical location and energy needs. Communities to be considered should be up to 1000 people and the total installed power capacity of the hydrogen energy technologies (both producing and consuming hydrogen) in the communities should not exceed 500 kW.
The scope of distributed and community hydrogen covers:

 

 • Island, rural and urban communities
 • Off-grid or communities connected and interacting with smart grids
 • Industrial distributed H2 applications


The hydrogen used should be produced at a local level (i.e. distributed) rather than at a centralised industrial scale

Ved interesse, vennligst Stian Nygaard eller operating agent for Task 29 direkte:
Federico Villatico Campbell, Senior project engineer, UNIDO-ICHET
E-post: fvillatico@unido-ichet.org

 • Task 30 Global Hydrogen Systems Analysis - IFE deltar i dette, og Kari Aamodt Espegren leder et sub-task. Susan Schoenung og Jochen Linssen er co-operating agents.