Programmets hjemmeside: http://www.iea-gia.org

Norsk ExCo-representant: Jiri Müller, IFE.

Vara: Carsten F. Sørlie, Statoil

 

Årsrapport:  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017
Internasjonal årsrapport: 2008
  
IEA Geothermal  Technology Collaboration Program (GIA) gir viktige rammer for bredt internasjonalt samarbeid innen geotermisk FOU-aktiviteter. I dag omfattes fire forskjellige forskningsområder: miljøkonsekvenser av geotermisk utvikling, forsterkede geotermiske systemer, avansert geotermisk borreteknikk og direkte bruk av geotermisk energi.
Norge ble medlem av IEA-GIA april 2010.


GIAs mål:
GIA er inne i sin fjerde fem-års-periode, som varer til 28 februar 2018 og jobber med forlengelse til 2022. Målet med GIA er å promotere en bærekraftig utnyttelse av geotermisk energi over hele verden ved: forbedre eksisterende teknologi, utvikle nye teknologier for å utnytte de enorme og omfattende globale ressursene, tilrettelegging for overføring av fagkunnskap, utgi høy kvalitets informasjon og allment kommunisere geotermisk energi sine strategisk, økonomisk og miljømessig fordeler.

 

Medlemsland:
Pr. november 2017 var det medlemmer fra følgende land: Australia, Frankrike, Tyskland, Island, Italia, Japan, Mexico, New Zealand, Sør-Korea, Norge, Sveits, USA og EU.
I tillegg kommer sponsorer fra ORMAT Technologies Inc. (Israel) og GEOPLAT (Spania)

 

Referat fra Workshop :
Madrid 2009
 
Referat fra EcCo møter:
 

Norge deltar i følgende Working Groups (WG):

  • Environmental Impacts of Geothermal Energy Development
  • Direct Use of Geothermal Energy
  • Deep Roots of Volcanic Geothermal Systems
  • Emerging Geothermal Technologies (WG13)
  • Data Collection and Information