Norsk ExCo-representant: Jostein Dahl Karlsen, Olje- og energidepartementet

Vara: Torgeir Knutsen, Olje- og energidepartementet.


Referat ExCo møter: Sept.2013, Apr.2014, Okt.2014,

Referat CERT møter: Feb.2015

Årsrapport: 2013, 2014, 2015, 20162017

Om GOT

Norge ved Olje- og energidepartementet og Nederland ved sitt Økonomidepartement tok initiativ til etableringen av en bred samarbeidsavtale om forskning og teknologiutvikling i petroleumssektoren. Dette samarbeidet er nå nedfelt i en Technology Collaboration Program on Gas & Oil Technologies (TCP – GOT).

IEAs Governing Board godkjente etableringen av avtalen 20. mars. Det første konstituerende møte ble holdt i Paris 13.6.13

Medlemsland: Nederland, Norge, Spania, USA, Australia og Sveits.
Observatører: Canada, Frankrike, Italia, Polen, og UK.

Operating Agent: GE Oil and Gas v/Vetco Gray Scandinavia, datterselskap av General Electric Oil and Gas, basert i Norge.

 

Formål og innsatsområder

Avtalen skal legge grunnlag for styrket samarbeid om FoU i petroleumsnæringen, representert ved oljeselskaper, leverandørbedrifter og forskningsinstitutter. GOT er fortsatt i en oppstartsfase. Siktemålet er å etablere en ny global møteplass som kan gi økt informasjon om og vektlegging av petroleumsforskning internasjonalt. Det er i dag et stort behov for å dele informasjon og erfaringer knyttet til en kostnadseffektiv, sikker og bærekraftig utnyttelse av verdens olje- og gassressurser.

Det er et mål at samarbeidet skal utvides til å omfatte flere land og aktører i petroleumsnæringen. Teknologisk ledende oljeselskaper som BP, ConocoPhillips, Exxon, Statoil, Shell, Total har blitt kontaktet om deltakelse i samarbeidet.

Landene utenfor OECD/IEA blir stadig viktigere for den globale energiutviklingen. Ved siden av observatørland i IEA, kontaktes derfor også såkalte ikke-medlemsland (land utenfor IEA/OECD) Deltakelse blant land utenfor IEA er derfor viktig for styrke kunnskapsdeling og FoU-kapasitet slik at energisikkerhet ivaretas i ulike regioner basert på tilgjengelige olje- og gassressurser. 

Samarbeidet vil konsentreres om 5 innsatsområder (Task Areas):

1. Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi
2. Leting og økt utvinningsteknologi
3. Kostnadseffektiv og sikker boring og intervensjon
4. Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport
5. Betydningen av teknologi for gass fremtidens energimiks