Programmets hjemmeside: http://www.iea-etsap.org/web/index.asp
Norsk ExCo-representant:, Kari Aamodt Espegren,  IFE.
Vararepresentant: Benjamin Donald Smith, Forskningsrådet
Årsrapport: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018
 

Energy Technology Systems Analysis Programme (ETSAP) er et Technology Collaboration Program under IEA som ble etablert i 1976. ETSAP fungerer som et konsortium som aktivt samarbeider for å etablere, vedlikeholde og videreutvikle verktøy og modeller for energisystemanalyse. Fokuset i ETSAP er utvikling av TIMES-modeller. Det er 20 medlemsland med i ETSAP, og det er nasjonale team i nesten 70 land som benytter de verktøy og modeller som utvikles gjennom ETSAP-samarbeidet.

Institutt for energiteknikk er norsk medlem i ETSAP. Gjennom deltagelse i ETSAP får IFE tilgang til et internasjonalt nettverk av forskere med høy kompetanse innen energisystemanalyse. Gjennom ETSAP får vi også tilgang til oppdatert og testet software, og mulighet til å samarbeide om videreutvikling av felles TIMES modeller.

Modellutvikling i ETSAP skjer i samarbeid mellom de ulike medlemmene.  IFE er med i flere av disse utviklingsprosjektene. Viktige samarbeidsprosjekter i ETSAP nå er videreutvikling av den globale energisystemmodellen ETSAP-TIAM og forbedret modellering av hydrogen og hydrogenverdikjeder. IFE er også med på å arrangere en sommerskole for PhD-studenter i regi av ETSAP i sør-Frankrike sommeren 2019.

ETSAP har to møter hvert år hvor målsetningen er å utveksle erfaringer, diskutere måter å forbedre verktøyene og diskutere felles aktiviteter. Lokale eksperter blir invitert til disse møtene for å få til interaksjon og samarbeid mellom ETSAP-medlemmer og nasjonale eksperter.

Mer informasjon kan finnes på ETSAPs hjemmeside