Programmets hjemmeside: http://www.etde.org
Norsk ExCo-representant:

Norge meldte seg ut av dette programmet i desember 2012.


Årsrapport: 2007, 2008, 2009, 2012, 2013

ETDE's Implementeringsavtale ble formelt undertegnet av avtalepartene i det internasjonale energibyrået i Paris, 26. januar 1987.

Formålet med ETDE er å tilby myndigheter, industri og forskningsmiljøer i medlemslandene tilgang til bredest mulig spekter av informasjon om energiforskning, vitenskap og teknologi og å øke utbredelsen av denne informasjonen til utviklingsland.

ETDE World Energy Base eller ETDEWEB er et verktøy på Internett for å spre informasjon om energiforskning og energiteknologi som samles inn og spres. Det inneholder også et federated searching alternativ for one-stop søking av beslektede vitenskapelige områder. Brukere i medlemslandene og mange utviklingsland har tilgangsrettigheter til ETDE informasjon.

Noen kjente brukerfordeler:

  • Holde seg oppdatert med den siste utviklingen innen ulike forskningsfelt (inkludert noen grunnleggende vitenskaper)
  • Unngå duplisering av forskningsinnsats og lære av forventede og uventede resultater
  • Jump-start forskning ved et punkt lenger fremme enn forventet
  • Identifisere hvilke land og mennesker som er involvert i spesielle forskningsområder
  • Fremme internasjonalt samarbeid innen energiforskning og utvikling
  • Forstå hvordan landene håndterer energi-relaterte miljø og klimaspørsmål
  • Finne tilnærminger til bruk av energi, herunder politiske og økonomiske faktorer, alternative og fornybare energikilder, og bevaring aspekter
  • Finne historisk perspektiv på energispørsmål

Mer info finnes også på den norske siden www.etde.no