Programmets hjemmeside: http://www.iea-ebc.org/
Norsk ExCo representant: Mari Lyseid Authen, Forskningsrådet

Vara: Monica Berner, Enova


Årsrapporter: 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2014, 2015, 2018
Annual report program: 2012, 2013 , 2015, 2016
Referat ExCo møte: Juni 2010, November 2010, Juni 2011, November 2011, Juni 2012, Juni 2014, Juni 2017
Nyhetsbrev: Juni 2010, Desember 2010, Juni 2011, Desember 2011 , Juni 2012, Desember 2012 , Juni 2013,

IEAs Technology Collaboration Program (TCP) on Energy in Buildings and Communities (EBC) (tidligere ECBCS), startet opp i 1977 og er et program som har til hensikt å utvikle og legge til rette for implementering av teknologier og prosesser for energieffektive og sunne bygg og bebyggelser. Dette skal skje gjennom forskning og utviling, og gi et internasjonalt fokus på energieffektive bygg og bebyggelse.

Både boligbygg, næringsbygg, kontorbygg og bebyggelsesområder er i fokus for F&U-arbeidet i EBC.

Programmet spenner bredt både med hensyn til faglige emner og FoU-metoder. Aktivitetene spenner fra mer grunnleggende forskning innenfor bygningsfysikk til demonstrasjon av energiplanlegging for geografiske områder. Aktiviteter for å implementere teknologi og systemer i praksis er viktige deler innenfor prosjektene. Programmet er systeminnrettet og fokuserer ikke på noen spesiell energiteknologi.


Annex:

Annex 75; Cost-effective Building Renovation at District Level Combining Energy Efficiency and Renewables

Annex 74: Energy endeavour  

Annex 73: Towards Net Zero Energy Public Communities

Annex 72: Assessing Life Cycle Related Environmental Impacts Caused by Buildings

Annex 71: Building Energy Performance Assessment Based on In-situ Measurements

Annex 70: Building Energy Epidemiology: Analysis of Real Building Energy Use at Scale

Annex 69: Strategy and practice of Adaptive Thermal Comfort in Low Energy Buildings
                        Norsk deltakelse ved Salvatore Carlucci, NTNU

Annex 68: Design and Operational Strategies for High IAQ in Low Energy Buildings
                        Norsk deltakelse ved Tormod Aurlien, NMBU og Guangyu, NTNU

Annex 67: Energy Flexible Buildings
                        Norsk deltakelse ved Igor Sartori, Sintef Byggforsk

Annex 66: Definition and Simulation of Occupant Behavior in Buildings
                        Norsk deltakelse ved Vojislav Novakovic, Sintef Energi

Annex 65: Long-Term Performance of Super-Insulation in Building Components & Systems
                        Norsk deltakelse ved Bjørn Petter Jelle, NTNU

Annex 64: Optimized Performance of Community Energy Supply Systems with Exergy Principles
                        Ingen norsk deltakelse

Annex 63: Implementation of Energy Strategies in Communities
                        Norsk deltakelse ved Åse Lekang Sørensen, Sintef Byggforsk, og Inger Andresen og Brita Nielsen, NTNU

Annex 62: Ventilative Cooling
                        Norsk deltakelse ved Hans Martin Mathisen, NTNU    

Annex 61: Business and Technical Concepts for Deep Energy Retrofit of Public Buildings
                        Ingen norsk deltakelse

Annex 60: New Generation Computational Tools for Building & Community Energy Systems
                        Ingen norsk deltakelse

Annex 59: High Temperature Cooling and Low Temperature Heating in Buildings
                        Ingen norsk deltakelse          

Annex 58: Reliable Building Energy Performance Characterisation Based on Full Scale Dynamic    Measurements
                        Norsk deltakelse ved Terje Jacobsen, Sintef Byggforsk

Annex 57: Evaluation of Embodied Energy and CO2 Emissions for Building Construction
                        Norsk deltakelse ved Aoife Wiberg, NTNU

Annex 56: Cost-Effective Energy and CO2 Emission Optimization in Building Renovation
                        Uavklart norsk deltakelse

Annex 5: Air Infiltration and Ventilation Centre
                        Norsk deltakelse ved Peter Schild, Sintef Byggforsk