Programmets hjemmeside:  https://www.ieacombustion.com
Norske ExCo-representanter: Mario Ditaranto, SINTEF Energi.

Vararepresentant: Ivar S. Ertesvåg, NTNU 


Årsrapport: 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 20152017,2018

(Tidligere navn frem til 2017: Energy Conservation & Emissions Reduction in Combustion)

Storskala transformasjon av det globale energisystemet er nødvendig i løpet av de neste tiårene for å oppnå massiv reduksjon av klimagasser og forurensende utslipp, samt å redusere avhengigheten av fossile brensler. Fordi over 80% av dagens energibruk er avhengig av forbrenningsteknologier, må vi i overgangsperioden fokusere på å utvikle på kort sikt mer effektive forbrenningsteknologier, og på mellomlang og lang sikt avanserte forbrennings teknikker skreddersydd for optimal bruk av syntetiske- eller bio-drivstoff, samt karbonfangstteknologi (CCS) som tillater forbrenning av fossile brensler med nesten null CO2-utslipp. Forbrenning vil trolig være en crosscutting teknologi over ulike energisektorer gjennom slutten av århundret. De store langsiktige områdene vil være transport (vei / jernbane / marine) og luftfart, høy temperaturvarme til industrielle prosesser og fleksibel kraftproduksjon "on demand" for å kompensere for svingende fornybare energikilder. For sistenevnt, vil både forbrenningsmotorer for desentralisert oppvarming av varme og kraft samt gasssturbiner i store kraftverk spille en viktig rolle.

Per 2019 finnes det 7 Collaboration Tasks:

1.       Combustion Chemistry: Developing predictive chemical kinetic models for renewable fuels and their blends with petroleum fuels to predict efficiency and pollutant emissions

2.       Sprays: Building a capability for “Design of Mixture”, supported by a foundational scientific understanding of the links between fuel injector properties, spray formation and mixing to optimize injection strategies

3.       Soot: Creating accurate, predictive models for soot formation and oxidation processes to facilitate rapid development and optimization of efficient, clean combustion technologies for transportation, industrial, commercial, and residential use

4.       Solid fuels: Developing detailed, model-based design and optimization techniques to assist the development of combined heat and power technologies with higher efficiency, lower emissions and more flexibility

5.       Low Temperature Combustion Engines: Promoting adoption of a wide range of engine concepts by gaining fundamental understanding of the processes governing efficiency and emissions formation, as well as assessing their potential benefits over current technologies

6.       Gas engines: Deepening the fundamental understanding of ignition and combustion in gas engines to support development of the next-generation high-efficiency, low-emission concepts for transportation and power (co-)generation

7.       Gas Turbines: Enabling the use of future (hydrogen-rich/low carbon) fuels in stationary power generation and (aircraft) propulsion systems by improving efficiency, safety, reliability, controllability, and emissions


Norsk deltakelse i Task 6 og 7.