Samtidig har behovet for offentlige ”krisepakker” skapt muligheter for å integrere tiltak som fremmer energieffektivisering.

Hvilken effekt har finanskrisen hatt på offentlige investeringer, energieffektiviseringspolitikk og investeringer fra privat sektor? Svar på dette og andre tilhørende spørsmål kan fås i et nytt nedlastbart IEA Information Paper, ”Financial Crisis and Energy Efficiency”.

Denne rapporten identifiserer trender skapt av tiltakspakkene og illustrerer disse gjennom nasjonale case-studier. Rapporten lister opp hva man har lært av finanskrisen og peker på et antall store utfordringer som gjenstår dersom energieffektivisering virkelig skal innta lederposisjonen i "dekarboniseringen" av verdens energisystemer.