Programmets hjemmeside: http://www.iea-dhc.org/

Norsk ExCo-representant: Heidi Juhler, Norsk fjernvarme

Vararepresentant: Natasa Nord, NTNU

Årsrapport: 2005, 2006, 2007, 200820092011201220132014, 2015, 2017, 2018

Notater fra ExCo-møter: 19-21 sept 2013

 
IEA-Technology Collaboration Program of research, development and demonstration on District Heating ble etablert i 1983. Senere er District Cooling tatt inn slik det fremgår av dagens programbenevnelse (IEA-DH&C). Programmet styres av en "Executive Committee" (ExCo). I IEA-DH&C gjennomføres sekvensielle Annex over en periode på tre år med 5-7 utvalgte prosjekter i hvert "Annex".
Programmet opererer med såkalt Cost-sharing som finansierer de utvalgte prosjekter. Alle deltagerland innbetaler et årlig bidrag til Common fund. ExCo velger hvilke prosjekter som får finansiering etter et åpen runde med Call for Proposals i de antatte deltagende land ved et nytt Annex. Ved hvert prosjekt formaliseres det en Experts Group (EG) med oppnevnte medlemmer fra de deltagende land. Disse EG opererer som et faglig referanseforum som Project Contractor må forholde seg til underveis i prosjektet.

Pågående Annex XII fra 2017-2020:

1.    Effects of Loads on Asset Management of the 4th Generation District Heating Networks
Fortum Oslo Varme er blant prosjektpartnerne, v/ Anders Westin

2.    MEMPHIS - Methodology to evaluate and map the potential of waste heat from industry, service sector and sewage water by using internationally available open data
Norske eksperter: Hanne Kauko, Sintef, Natasa Nord, NTNU

3.    Integrated Cost-effective Large-scale Thermal Energy Storage for Smart District Heating and Cooling
Norske eksperter: Natasa Nord-NTNU, Alf Tunheim-Eidsiva Bioenergi

4.    Stepwise transition strategy and impact assessment for future district heating systems
Norske eksperter: Alf Tunheim-Eidsiva Bioenergi, Tymofii Tereshchenko-NTNU, Haoran LI, NTNU, Hanne Kauko-Sintef

Annex TS2 (Draft): Implementation of Low Temperature District Heating Systems, Prosjektleder: Kristina Lygnerud, Halmstad Universitet

Annex TS 3 (Drat): Hybrid Energy Networks. Prosjektleder: Ralph Roman Schmidt, AIT, Østerike.
http://iea-dhc.giordano-online.de/the-research/annexes/2017-2021-annex-ts3-draft/


  
 
Mer info om aktivitetene i IEA-District Heating and Cooling finnes på programmets hjemmeside, http://www.iea-dhc.org/.