Programmets hjemmeside: http://www.iea-dhc.org/

Norsk ExCo-representant: Rune Volla, Norges forskningsråd.

Vararepresentant: Heidi Juhler, Norsk fjernvarme

Årsrapport: 2005, 2006, 2007, 200820092011201220132014, 2015, 2017

Notater fra ExCo-møter: 19-21 sept 2013

 
IEA-Technology Collaboration Program of research, development and demonstration on District Heating ble etablert i 1983. Senere er District Cooling tatt inn slik det fremgår av dagens programbenevnelse (IEA-DH&C). Programmet styres av en "Executive Committee" (ExCo). I IEA-DH&C gjennomføres sekvensielle Annex over en periode på tre år med 5-7 utvalgte prosjekter i hvert "Annex".
Programmet opererer med såkalt Cost-sharing som finansierer de utvalgte prosjekter. Alle deltagerland innbetaler et årlig bidrag til Common fund. ExCo velger hvilke prosjekter som får finansiering etter et åpen runde med Call for Proposals i de antatte deltagende land ved et nytt Annex. Ved hvert prosjekt formaliseres det en Experts Group (EG) med oppnevnte medlemmer fra de deltagende land. Disse EG opererer som et faglig referanseforum som Project Contractor må forholde seg til underveis i prosjektet.
 
I møtet 23.-25. mai 2012 vedtok ExCo også å kjøre ett "Task shared" prosjekt under Annex X med separat finansiering fra de aktører som velger å delta. (Se nedenfor)
 
 
Ved ferdigstilling av Annex VIII, vedtok ExCo å gjennomføre et Annex IX i løpet av årene 2009, 2010 og 2011.

Ved "Call for Proposal" for Annex IX vedtok ExCo å prioritere følgende "Area of interest":

(1)     Policy Analyses for DH&C
(2)     Improving Pipe Networks
(3)     Guidelines for Small Scale (up to 10 MW) District Energy Systems
(4)     District Cooling Equipment at the Customer Side
(5)     Renewable Energy Sources For District Energy Systems
(6)     District Energy in Future buildings

Følgende land deltok i Annex IX: Canada, Danmark, Finland, Korea(Sør), Nederland, Norge, Storbritannia, Sverige og USA.
ExCo vedtok å gjennomføre følgende prosjekter i Annex IX:
 
(1) The potential for increased Primary Energy Efficiency and reduced CO2-
      emmision by DH&C (Norsk "Subcontractor": SINTEF)
(2) District Heating for Energy Efficient Building Areas
(3) Interaction between District Energy and Future Buildings that have  
     Storage and Intermittent Surplus Energy.
(4) Distributed Solar Systems Interfaced to a District Heating System that has
     Seasonal Storage
(5) Policies and Barriers for District Heating and Cooling
(6) Fundamental Benefits of District Heating to Society and a Model to
     Quantify and Evaluate the Benefits
 
Prosjektene (3) og (4) ble koordinert og bearbeidet under samme ledelse og med samme Experts Group.
 
De oppnevnte norske medlemmer i EG for de respektive prosjekter i Annex IX var:
(1) Rune Volla & Rolf Ulseth, (2) Terje Strøm, (3) og (4) Øyvind Nilsen og
(5) Heidi Juhler & Rolf Ulseth

Prosjektene i Annex IX ble presentert i "End of Annex Seminar" i Toronto, Canada i juni 2011 som en del av årsmøtet i International District Energy Association (IDEA)
I ExCo-møtet 20.-22. mai 2010 gjorde ExCo et prinsippvedtak om å gjennomføre et nytt Annex X med gjennomføring over årene 2012, 2013 og 2014:
 
Ved "Call for Proposal" for Annex X vedtok ExCo å prioritere følgende "Area of interest":
 
(1) INTEGRATING RENEWABLES
(2) LOW TEMPERATURE DISTRICT HEATING
(3) ENERGY AND CARBON SAVINGS FROM DHC SYSTEMS
(4) INITIATIVES TO REDUCE NETWORK INSTALLATION AND OPERATION   
     COSTS AND INCREASE SERVICE LIFE
(5) DEMAND MANAGEMENT AND THERMAL STORAGE
(6) ECONOMIC DEVELOPMENT BENEFITS OF DISTRICT ENERGY
 
Ved fristens utløp - 15 October 2010, 09.00 CET - var det innlevert 17 proposals
 
Følgende land deltar i Annex X: Canada, Danmark, Finland, Korea (Sør), Norge, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA.
 
Etter evaluering i ExCo av de innkomne "Proposals" vedtok ExCo i møtet 28.-29. oktober 2010 at prosjektene 1-3 skulle kontrakteres i Annex X.
I møtet 23.-25. mai 2012 vedtok ExCo også å kontraktere prosjekt 4 i Annex X.

 

(1)Towards Fourth Generation District Heating: Experiences with and  
     Potential of Low Temperature District Heating
(2) Improved Maintenance Strategies for District Heating pipelines
     (Stakraft Varme er Sub-contractor)
(3) Economic and Design Optimization in Integrating Renewable Energy and
     Waste Heat with District Energy Systems
(4) Development of Universal Calculation Model for Primary energy Factors
     and CO2 Equivalents in DHC including CHP
     (SINTEF Energi er "Contractor)

De oppnevnte norske medlemmene i EG for de respektive prosjektene er:
(1) Øyvind Nilsen, (2) Terje Strøm, (3) Morten Fossum, (4) Heidi Juhler og Rolf Ulseth
 
I ExCo-møtet 23.-25. mai 2012 vedtok ExCo også å starte et "Task shared" prosjekt under Annex X med følgende arbeidstittel:
"Smart DHC Networks in Low Temperature Energy Systems" (IEA-DHC-TS1)

 
Deltagelse i IEA-DHS-TS1 er i utgangspunktet begrenset til interessenter i de land som deltar som fulle medlemmer i Annex X.
ExCo kan eventuelt gjøre unntak fra dette etter søknad til ExCo.
 
Pr. dato (Oktober 2013) er det klart at Institutt for Energi- og prosessteknikk, NTNU, v/Natasa Djuric har valgt å engasjere seg i IEA-DHC-TS1 sammen med en av sine PhD-studenter.
 
I ExCo-møte 2-4. mai 2013 gjorde ExCo et prinsippvedtak om å initiere et nytt Annex XI over tre år fra det tidspunkt Annex X formelt utløper.
Dette tidspunktet vil være ved ExCo-møtet i april/mai 2014.
 
I ExCo-møte 19-21. september 2013 vedtok ExCo for Annex X den endelige utformingen av "Call for Proposals" for det planlagte Annex XI.
 
Følgende temaområder er prioriterte i "Call for Proposals" for Annex XI:
 
(1) Cost reduction in District Heating & Cooling
 
(2) System Transformation from High to Low Temperature Operation
 
(3) Resource Planning and Business Development
 
Fristen for innlevering av "Proposals" for Annex XI er satt til 21. mars 2014 kl. 18:00 CET (Central European Time).
 
Dokumentet over "Call for Proposals" for Annex XI, som inneholder all nødvendig informasjon, spesifikke krav og spesifikasjoner kan lastes ned fra programmets hjemmeside. (Se adresse både øverst og nedenfor) 
  
 
Mer info om aktivitetene i IEA-District Heating and Cooling finnes på programmets hjemmeside, http://www.iea-dhc.org/.