Norge er utmeldt i 2017.

Programmets hjemmeside: http://www.climatetech.net/

Årsrapport: 2007, 2008 2009, 2012, 2013, 2014, 2015

Climate Technology Initiative (CTI) er et multilateral initiativ. Oppgaven til CTI er å samle deltagerlandene for å fremme internasjonalt samarbeid for å oppnå raskere utvikling og spredning av klimavennlig og miljøvennlige teknologier og praksis.

Land som deltar i CTI forplikter seg til å delta i et bredt spekter av fellesaktiviteter i samarbeid med utviklingsland, overgangsland og internasjonale organer.

CTI samarbeider tett med FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC), inkludert dens teknologimekanisme og sekretariat), relevante IEA implementeringsavtaler og andre internasjonale organisasjoner eller tiltak.