Programmets hjemmeside: http://www.ieabioenergy.com

Norsk ExCo-representant: Per Arne Karlsen, Forskningsrådet.

Vararepresentant: Trond Bratsberg, Enova

Årsrapport: 2004, 2005, 2006, 2007, 20082009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018

Internasjonal årsrapport: 2005, 2006, 2007, 2008 , 2010

 

IEA Bioenergy ble opprettet i 1978 med det som formål å bedre samarbeid og informasjonsutveksling mellom de land som har nasjonale programmer innen forskning, utvikling og anvendelse av bioenergi.

Fremgang i energiteknologi er avgjørende for å nå målsetninger om forsyningssikkerhet, miljøvern og økonomisk og sosial utvikling. Internasjonalt samarbeid er nødvendig for å utforme tiltak og virkemidler som kan bidra til å håndtere globale miljøproblemer. IEA Bioenergy gir muligheter for å koordinere arbeidet med nasjonale FoU-programmer over et bredt spekter av bioenergiteknologier.

På intranettsiden til IEA Bioenergy finnes alle de sentrale ExCo-dokumenter. Tilgang til intranettsiden kan gis ved henvendelse til Petter Nilsen.


Norsk deltakelse i følgende prosjekter:

Task 29: Socio-Economic Drivers in Implementing Bioenergy Projects, Norsk institutt for skog og landskap, Anders Lunnan og Energigården, Erik Eid Hohle , webside

Task 32: Biomass Combustion and Co-firing, SINTEF Energiforskning, Øyvind Skreiberg , webside

Task 33: Thermal Gasification of Biomass, SINTEF Energiforskning, Lars Sørum, webside

Task 36: Integrating Energy Recovery into Solid Waste Management, SINTEF Energiforskning, Lars Sørum, webside

Task 37: Energy from Biogas, Bioforsk, Espen Govasmark, webside

Task 38: Greenhouse gas balances of biomass and bioenergy systems, CenBio, Anders Hammer Strømman

Task 39: Commercialising 1st and 2nd Generation Liquid Biofuels from Biomass, PFI, Karin Øyås og SINTEF Energiforskning, Lars Sørum
, webside

Task 40: Sustainable International Bioenergy Trade - Securing Supply and Demand, ENOVA, Øyvind Leistad, ENOVA i samarbeid med UMB Institutt for Naturforvaltning, Birger Solberg, webside

Task 43: Biomass Feedstocks for Energy Markets, Norsk institutt for skog og landskap,  Simen Gjølsjø, webside

Referat ExCo møter:
ExCo 65 - mai 2010 - Japan. Mer info her
ExCo 66 - oktober 2010, UK
ExCo 69 - mai 2012 - Tyrkia

Annet:

Informasjonsmøte for deltagere i IEA-Bioenergy for gjensidig utveksling av informasjon, arrangert 9. mars 2010 hos Forskningsrådet. Program, deltakere og presentasjoner følger nedenfor.

 

Norge var vertsskap for IEA Bioenergy ExCo61 14.-16 mai 2008. I forbindelse med arrangementet ble det arrangert en workshop med bred deltagelse med tema Biofuels for Transport - Part of a Sustainable Future? Arrangementet fant sted på Soria Moria hotell og konferansesenter i Oslo og proceedings fra workshopen kan lastes ned fra IEA sin hjemmeside.