Jakten på bærekraftige energikilder har ført mange kreative sjeler til å utforske om alger kan dyrkes som biomasse og brukes til energiproduksjon.

Mye godt dokumentert arbeid er gjort for utforske muligheter for å benytte alger til energiproduksjon. For tiden er det ca 150 bedrifter verden over som aktivt jobber med dette.

Å utnytte alger til energiformål kan være et alternativ til landbasert biomasseproduksjon. På denne måten kan man unngå arealbrukskonflikter med andre typer landbruk. Men det er mange uavklarte momenter, hovedsaklig angående tidsperspektiver for kommersiell utnyttelse, behov for teknologiutvikling, CO2-nivå, kostnader og barrierer.

For å vurdere det siste nye innenfor dette feltet, ble det arrangert en workshop i Belgia i oktober 2009 i regi av IEA Bioenergy. Workshopen resulterte i en nedlastbar rapport "Algae - The Future for Bioenergy?" med oppsummering og konklusjoner.