Programmets hjemmeside: http://www.ieafuelcell.com
 
 
Norge meldte seg ut av dette programmet i 2011.
 
Årsrapport: 2005, 2006, 2007, 2008


Advanced Fuel Cells ble etablert i 1989, hovedsakelig for å formidle informasjon om utvikling innen brenselcelleteknologien. Landene som deltar i programmet skal ha et høykvalifisert pågående arbeide som skal muliggjøre spredning av informasjon mellom deltakerne, men også at felles aktiviteter skal kunne påskynde utviklingen.Programmet er inndelt i to hovedområder:

Innenfor grunnleggende brenselcelleteknologi inngår karbonatsmeltebrenselceller (MCFC), polymerbrenselceller (PEFC) samt fastoksidbrenselceller (SOFC). Innenfor hovedområdet er aktivitetene rettet mot stasjonære anvendelser og anvendelser av brenselceller i transportsektoren.

Programmet er inndelt i to hovedområder:

  • Grunnleggende brenselcelleteknologi
  • Tilpasninger

 


Annex XVI: Polymer Electrolyte Fuel Cells
Hensikt: Samarbeid og informasjonsutveksling om utvikling av polymerbrenselceller.
Norsk deltakelse ved NTNU

Annex XVII: Molten Carbonate Fuel Cells
Hensikt: Samarbeid og informasjonsutveksling om utvikling av karbonatsmeltebrenselceller.

Ingen norsk deltagelse


Annex XVIII: Solid Oxide Fuel Cells (SOFC)
Hensikt: Samarbeid og informasjonsutveksling om utvikling av fastoksidbrenselceller.

Ingen norsk deltagelse


Annex XIX: Stationary Fuel Cells
Hensikt: Å utveksle erfaringer knyttet til demonstrasjon og drift av brenselceller i ulike applikasjoner,
samt å vurdere markeder for brenselceller og hvordan implementering best kan finne sted.

Ingen norsk deltagelse


Annex XX: Transportation

Hensikt: Å utveksle erfaringer knyttet til demonstrasjon og drift av brenselceller innenfor transportsektoren.

Ingen norsk deltagelse

 

Annex XXI: Fuel Cells for portable applications

Hensikt: Å bidra, gjennom internasjonalt arbeid, til utvikling av mobile brenselceller veksle erfaringer knyttet til demonstrasjon og drift av brenselceller for kommersialisering.
Ingen norsk deltagelse
 

 

 

Referat fra ExCo-møte i Oslo, 2-3 November 2006.

Referat fra ExCo-møte i Mol, Belgia, 20 april 2006.