Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon

IEA Norge (www.iea.no) er en portal som skal formidle hva de ulike programmene i IEAs teknologinettverk arbeider med og hvem i Norge som deltar i disse programmene og ekspertgruppene.

Den totale innsatsen i programmene (Technology Collaboration Programs (TCP)) involverer over 40 land, flere hundre delegater i programmenes styringskomiteer og tusenvis av eksperter som tilsammen omsetter for flere hundre millioner kroner årlig.

Innenfor sine respektive fagområder er IEA-aktivitetene velkjente og blir mye benyttet. I de senere år har aktivitene ofte blitt mer integrert mellom programområdene og mange interessenter med annet ståsted enn energi, f.eks. miljø og utviklingsspørsmål, har blitt involvert. Det finnes derfor utviklingsmuligheter gjennom å ta del i et rikt materiale og få tilgang til den store ekspertisen som IEA involverer.

Denne portalen er laget for å gi norske interessenter bedre tilgang på resultater og kontaktnett, og dermed et virkemiddel for å redusere kostnader og skape forretningsmuligheter.

Portalen skal gi veiledning til steder der informasjon og rapporter finnes, men ikke duplisere slik informasjon. Portalen er laget på norsk for at man lett skal få tilgang til grunnleggende informasjon og få en enkel oversikt over IEAs virksomhet innen teknologi.

For å bruke IEA navnet i sin helhet eller som akronym i en publikasjon, brosjyre, på en TCP nettside eller liknende må man benytte en ansvarsfraskrivelse. Denne sier følgende:
[Fullt navn på TCPet] [TCP akronym] opererer innenfor et rammeverk satt av International Energy Agency (IEA). Meninger, resultater og publikasjoner fra [TCP akronym] representerer nødvenigvis ikke meningene eller de politiske retningslinjene til IEA sekretariatet eller til de individuelle medlemslandene.

Norges forskningsråd og Enova har hovedansvaret for den norske deltakelsen i IEAs teknologinettverk.

Partnere

Siste nytt

Delegatsamling 2016

Referat, deltakerliste, hilsen fra lederen i CERT og alle presentasjonene ligger tilgjengelige på nettet.

Delegatsamling 2016

Det blir arrangert en ny delegatsamling for norske representanter til ExCo, WP, CERT, SGD, SLT og SOM hos Forskningsrådet torsdag 4.februar kl.09:00 – 15:00.
Mer informasjon kommer.

Årsrapporter for 2014

Sammendragsrapporten for 2014 er nå tilgjengelig under IEA Norge/Rapporter. For de enkelte fagrapporter gå til det aktuelle fagområdet (IA).

Årsrapporter 2013 er lagt ut

Årsrapporter for 2013 er nå tilgjengelig på IEA Norge sin nettside. Gå til enkelte grupper og programmer for å finne linken til årsrapport.